O mně

Vítejte na stránkách věnovaných ručně paličkované krajce. Jedná se o mé vlastní návrhy, které jsem také, až na výjimky, sama paličkovala.

Můžete si zde prohlédnout více než 1 800 fotografií prací, které jsem nashromáždila za posledních přibližně 15 let.

V krátkosti o mně …

Ačkoliv se nacházíme na stránce nazvané Úvod, při sestavování této prezentace jsem právě tuto pro mě nejobtížnější pasáž odkládala až na konec … Tak abych se v krátkosti představila – jsem ročník 1973, vystudovala jsem učitelství němčiny (Univerzita Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií).

Nemám žádné oficiální výtvarné nebo umělecky zaměřené vzdělání, pokud nepočítám docházku do krajkářské školy ve Vamberku, kde jsem se učila paličkovat od 5. do 8. třídy ZŠ pod vedením p. Bartákové a p. Murčové. Zbytek jsem odkoukala doma od maminky, Jaroslavy Jedlinské, a ráda bych zmínila i učitelku paličkování p. Vlastu Novotnou, pro mě tetu Novotnou, která bohužel už není mezi námi. Kreslení vzorů přišlo tak nějak samo, nejprve pro mamku, která podobně jako spousta dalších na začátku 90. let přišla o místo krajkářky ve Vamberecké krajce Vamberk (VKV), až později jsem vzory začala nabízet i jinde.

Mezitím jsem se po asi tříleté praxi ve školství a dvou rodičovských dovolených, během kterých jsem učila němčinu soukromě, stala osobou samostatně výdělečně činnou, a to
v několika oborech, přičemž se nedovedu a ani nechci rozhodnout, čemu dát přednost,
a leckdy neumím ani rozlišit, kdy je to ještě práce a kdy už koníček. Všechny činnosti, kterými se pracovně zabývám, mě baví  a naplňují:

Překlady – např. od roku 2004 z češtiny do němčiny všechny časopisy Krajka, dále několik let a v poměrně velkém objemu z němčiny do češtiny manuály a uživatelské příručky pro jednoho významného dovozce elektroniky, překládala jsem články do časopisu Svět objevů (Bauermedia), který bohužel již skončil, dále ve větším měřítku také překlady různých katalogů, firemních časopisů a podobně, v závislosti na požadavcích agentur, s nimiž spolupracuji. Nejsem soudní překladatel, tj. nemám kulaté razítko.

Korektury – dlouhodobě např. korektury obalů na CD a DVD pro dvě hudební a mediální  vydavatelství v ČR plus další podobné zakázky dle požadavků zákazníků (diplomové práce apod.). Od začátku roku 2013 jsem se nějakou dobu věnovala také copywritingu.

Proofreading – od roku 2007 jsem pracovala externě pro budapešťskou pobočku jedné mezinárodní překladatelské firmy jako proofreader. Mým úkolem bylo provádět korektury dokumentů, které jsou publikovány v české mutaci Úředního věstníku Evropské unie. Předtím, než jsem začala tuto práci dělat, ani jsem nevěděla, že něco takového existuje – kdo by chtěl vidět, jak Úřední věstník vypadá, může se podívat. Projekt byl ukončen, takže i já jsem s touto prací v březnu 2013 skončila.

Výuka němčiny – momentálně velmi utlumená, vlastně teď vůbec neučím, ale několik let jsem např. jezdila vyučovat do závodu Škoda Auto v Kvasinách a měla jsem i řadu dalších soukromých studentů.

Výuka paličkování – spíše vedení kroužku než výuka, v Domě dětí a mládeže Déčko
v Rychnově nad Kněžnou.

Samostatné navrhování a paličkování – a tomu věnuji právě tyto stránky. Děkuji všem návštěvníkům za jejich zájem.

Dana Mihulková, říjen 2015

 

Komentáře nejsou povoleny.