2004 | Vamberk

[divider top="0"]

    2004 | Vamberk

    VamberkV rámci Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku jsme v roce 2004 s paní Jaroslavou Jedlinskou (mojí maminkou) uspořádaly vlastní výstavku krajek. Pronajaly jsme si za tímto účelem prostory v přízemí budovy krajkářské školy,

    Čtěte dále ...

Komentáře nejsou povoleny.